Uvedenie solárneho zariadenia do prevádzky

Spočíva v nastavení regulácie solárneho zariadenia podľa požiadavky zákazníka resp. montážnej firmy, dopojenie čidiel do regulácie solárneho zariadenia a celková funkčná skúška zariadenia. 

Kontakt

Kováčik Martin
Potravinárska 1074/19 , 949 01 Nitra
0904 509 207 servis.kmgas@gmail.com